Лятно четиво

Съвсем кратко за гл. ас. д-р Димитър Божков

Научни интереси

Нова и съвременна философия, Философия на историята, Естетика, Теория на литературата, История на изкуството 

Преподавани дисциплини

Нова философия – 19 век; Съвременна философия; История на анархизма и съвременни социални движения

Цялата статия