нови заглавия

"Отвъд предела на храма" на Зорница Петрова.

Книгата надгражда отлично защитена докторска дисертация върху новите религиозни двежения в България. 

Новите религиозни движения разколебават натурализираното схващане що е религия и проблематизират употребата на думата в единствено число. Те могат да се мислят като протестни, дори подривни, тъй като се възправят срещу "еталона". Новите религии са "малки разкази" без претенция за универсалност не само защото не покриват със "свещения си балдахин" цялото съществуване, а защото самата им фабула е стеснена. Те не заменят механично един елемент с друг, а изобретяват нова религиозна граматика.

за книгата