СОЦИОЛОГИЯ - редовна форм

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
»квалификационна характеристика 3.1. социология, антропология и науки за културата 4 години (8семестъра)
  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  
  Бакалавър по социология