Адреси и приемно време

 

 
Валентина Козарска,

 

Снежинка Кайрова,

инспектор,
тел. 93 08 524;

kozarska@phls.uni-sofia.bg

София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46

Бакалаври - специалности: Психология и Философия 

Магистърски програми:

Социална и юридическа психология,

Детско-юношеска и училищна психология,

Психология на здравето,

Обща психология на английски език,

Магистърските програми към специалност Философия

 
Айредин Мехмедов,

инспектор,
тел. 02 80 05 178

mehmedov@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб. 239

Бакалаври – специалности: Културология и БИН

 
Магистърски програми:

Трудова и организационна психология

Клинична психология

Библиотечно-информационни технологии

 
Людмила Петрова,

инспектор,
тел. 02 80 05 195

petrova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб 238

Бакалаври – Специалности: Европеистика и Публична администрация

Магистърски програмите програми в специалности Европеистика

и Публична администрация, както и:

Организационно поведение и консултиране на организацията,

Организационна психология и кроскултурен мениджмънт

 
Милана Недялкова,

инспектор,
тел. 02 80 05 170

milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб.237

Бакалаври – Специалности: Социология и Политология 

 

Магистърските програми в специалности

Социология, Политология, Реторика и Културология,

както и Библиотечно-информационни науки и културна политика