Адреси и приемно време

 
Клер Велкова,

инспектор,

k.velkova@phls.uni-sofia.bg

тел. 93 08 524;

София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46

Бакалаври - специалности: Психология и Философия 

Магистърски програми:

Социална и юридическа психология,

Детско-юношеска и училищна психология,

Психология на здравето,

Обща психология на английски език,

Магистърските програми към специалност Философия

Людмила Петрова,

инспектор,
тел. 02 80 05 195

petrova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб 238

Бакалаври – Специалности: Европеистика, Културология и Публична администрация

Магистърски програмите програми в специалности Европеистика

и Публична администрация, както и:

Организационно поведение и консултиране на организацията, Трудова и организационна психология,

Организационна психология и кроскултурен мениджмънт

Милана Недялкова,

инспектор,
тел. 02 80 05 170

milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб.237

Бакалаври – Специалности: Социология, БИН, ПИС и Политология 

Магистърските програми в специалности

Социология, Политология, Реторика и Културология,

както и Библиотечно-информационни науки и културна политика, Клинична психология и Библиотечно-информационни технологии