Адреси и приемно време

 Приемно време:

понеделник от 9.00 до 12.00 часа
вторник от 13.00 до 16.00 часа
сряда от 9.00 до 12.00 часа
четвъртък от 13.00 до 16.00 часа
петък от 9.00 до 12.00 часа

 
Валентина Козарска,

 

 
Снежинка Кайрова,

инспектор,
тел. 93 08 524;

kozarska@phls.uni-sofia.bg

София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46

Бакалаври - специалности:

Психология и Философия 
Магистърски програми

Социална и юридическа психология,

Детско-юношеска психология,

Психология на здравето,

Обща психология,

Магистърските програми

към специалност Философия

 
Айредин Мехмедов,

инспектор,
тел. 02 80 05 178

mehmedov@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб. 239

Бакалаври – специалности

Културология и БИН 
Магистърски програми –

Организационно поведение,

Трудова и орг. психология,

Клинична и консултативна психология, магистърските програми

на специалност Културология

 
Людмила Петрова,

инспектор,
тел. 02 80 05 195

petrova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб 238

Бакалаври – Специалности:

Европеистика и

Публична администрация
Магистърски програми –

Европеистика,

Публична администрация

 
Росица Тончева,

инспектор,
тел. 02 80 05 170

toncheva@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб.237

Бакалаври – Специалности:

Социология и Политология 
Магистърски програми

Социология,

Политология,

Реторика