Адреси и приемно време

 Приемно време:

понеделник от 9.00 до 12.00 часа
вторник от 13.00 до 16.00 часа
сряда от 9.00 до 12.00 часа
четвъртък от 13.00 до 16.00 часа
петък от 9.00 до 12.00 часа

 
Валентина Козарска,

 

Снежинка Кайрова,

инспектор,
тел. 93 08 524;

kozarska@phls.uni-sofia.bg

София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46

Бакалаври - специалности: Психология и Философия 

Магистърски програми:

Социална и юридическа психология,

Детско-юношеска и училищна психология,

Психология на здравето,

Обща психология на английски език,

Магистърските програми към специалност Философия

 
Айредин Мехмедов,

инспектор,
тел. 02 80 05 178

mehmedov@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб. 239

Бакалаври – специалности: Културология и БИН

 
Магистърски програми:

Трудова и организационна психология

Клинична психология

Библиотечно-информационни технологии

 
Людмила Петрова,

инспектор,
тел. 02 80 05 195

petrova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб 238

Бакалаври – Специалности: Европеистика и Публична администрация

Магистърски програмите програми в специалности Европеистика

и Публична администрация, както и:

Организационно поведение и консултиране на организацията,

Организационна психология и кроскултурен мениджмънт

 
Милана Недялкова,

инспектор,
тел. 02 80 05 170

milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg

София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125, 
бл. ІV, ет. ІI, каб.237

Бакалаври – Специалности: Социология и Политология 

 

Магистърските програми в специалности

Социология, Политология, Реторика и Културология,

както и Библиотечно-информационни науки и културна политика