Учебен план | Дисциплини

Обща информацияГрафик на кампанията за избор на дисциплини за летен семестър на 2021-2022 уч.г.:

  • 01.12.2021 – 12.12.2021 г.: период за записване на избираеми дисциплини в СУСИ. Избираемата дисциплина се чете при условие, че за нея са се записали минимум шест студенти. При по-малко записани се взема конкретно решение за всяка отделна дисциплина, което ще бъде допълнително оповестено.
  • 13.12.2021 – 17.12.2021 г.: студентите, записали дисциплини, които няма да стартират, ще получат съобщение в СУСИ, с което ще бъдат помолени да укажат друга дисциплина. Моля, проверявайте регулярно за съобщения в СУСИ!

Записването на избираеми курсове означава задължително полагане на изпит, студентът няма право да се отписва от веднъж записан курс. Това се налага поради по-малкия брой на студенти в една магистърска степен, планиране на заетостта на преподавателите, разпределението на залите и изготвяне на учебната програма. В периода от началото на летния семестър до 04.03.2022 г. студентите могат да запишат допълнително дисциплина, като за целта подават в отдел „Студенти“ заявление до декана на ФФ. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се и съгласие по имейл). Заявления, в които липсват посочените атрибути, няма да бъдат разглеждани. Извън този срок заявления за записване на дисциплини да не се приемат. Отдел Студенти – контакти | Образци на документи

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

  1. да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg
  2. да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
  3. да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
  4. да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”;
  5. да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса „Записан/а“ чрез падащото меню в колоната "Действие".

Избираеми дисциплини за летен семестър на 2021-2022 уч.г. - 1 курс (випуск 2021-2023)


Учебни програми на дисциплини

Задължителни дисциплини

Избираеми дисциплини


Последна редакция: 17.05.2022