Симеон Недков Недков

Професор, доктор на изкуствознанието

Научна област и интереси: Музеология; История на музеите и музейното дело; Културно-историческо наследство

nedkov@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/CV_Nedkov_2016.pdf