Оля Борисова Харизанова

Професор, доктор на философските науки

Заместник-декан на Философски факултет

Научна област и интереси: Информационно-търсещи системи; Бази от данни; Интернет комуникация; Презентация и презентиране; Реторика

oharizanova@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/2232/Harizanova_CV-november-2017.pdf