Елица Иванова Лозанова-Белчева

доцент, д-р

Научна област и интереси: Електронно правителство; Инфорамционни системи; Информационна грамотност; Информационно търсене

lozanovabe@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/Lozanova_CV_april_2016.pdf