Илко Ненчев Пенелов

доцент, д-р

Научна област и интереси: История на книгата и четенето; История на цензурата; История на библиотеките и библиографията

ipenelov@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/CV_Penelov.pdf