Милена Миланова Миланова

доцент, д-р

Ръководител на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Научна област и интереси: Каталогизация; Библиография; Информационна грамотност; Дигитални библиотеки; Ресурси на открит достъп

mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg//documents/articles/1024/2017%20CV_Milena_Milanova.pdf