Петър Филипов Миладинов

Научна област и интереси: Автоматизирани информационни системи; Интернет комуникация; Презентации и презентиране; Нова музеология

miladinov@phls.uni-sofia.bg

Автобиография

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/Miladinov_CV_april_2016.pdf