Петър Филипов Миладинов

гл. ас. д-р

Научна област и интереси: Автоматизирани информационни системи; Интернет комуникация; Презентации и презентиране; Нова музеология

miladinov@phls.uni-sofia.bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/1001/CV_BG%202017.pdf