Силвия Свиленова Станчева

Научна област и интереси: Нова музеология; Културно наследство; Колективна памет; Национализъм и национална идентичност; Културна политика

ssstanchev@phls.uni-sofia.bg


Автобиография

http://phls.uni-sofia.bg/documents/articles/1018/Sylvia_Stancheva_CV(1).pdf