Силвия Свиленова Станчева

Научна област и интереси: Нова музеология; Културно наследство; Колективна памет; Национализъм и национална идентичност; Културна политика

ssstanchev@phls.uni-sofia.bg


Автобиография

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/Sylvia_Stancheva_Academic_CV_2016.pdf