ГЪНГОВ, Александър; проф. д-р


Секция "Логика"
интереси: логика и философия на манипулацията, логически елементи на безопасността на пациентите, континентална философия
приемно време: петък от 10:00 до 12:00 ч. в каб. 231, блок 4, кампус "Изток"
тел.: (02) 9711002 - 348
ел. поща: agungov@phls.uni-sofia.bg

English

Dr. Alexander L. Gungov is Professor of Logic and Continental Philosophy at the Department of Logic, Ethics, and Aesthetics, the St. Kliment Ohridski University of Sofia. He is the Director of the M.A. and Ph.D. Program in Philosophy Taught in English and the Editor of Sofia Philosophical Review.
 

  • Research and teaching: Logic/Philosophy of Manipulation in the Public Discourse, Logic of Patient Safety, Continental Philosophy, and Giambattista Vico’s Intellectual Heritage
  • Current research project: Updated Manipulation: Deception-Free Fraud, a book length study intended for publication at the St. Kliment Ohridski University Press.
  • Education
  • Publications
  • Current teaching
  • Visiting professor/scholar

 

Contact
Campus "Iztok", bl. 4, office 231
Office hours: Fri. 10 a.m. – 12 a.m.
Phone: +359 2 - 971 1002-348

 
Postal address
Faculty of Philosophy
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria