ГОРАНОВ, Петър; доц. д-р

Секция "Етика"

интереси (ключови думи): етоснрави; историческо преместване; игра – философия и идеологии на игратаетика на характера; идеология и микро-идеология; микрология на желаниетоетика и/или естетика
приемно време: сряда от 14:00 до 16:00 ч. в каб. 314, бл. 4, Кампус "Изток"
тел.: (02) 9711002 - 230
ел. пощаpgoranov@phls.uni-sofia.bg

Публикации

 
Избрани текстове:

English

 

  • Areas of research: ehics

 

Contact
Campus "Iztok", bl. 4, office 314
Office hours: Wed. 2 p.m. 
– 4 p.m
Phone: +359 2 - 971 1002-230
 
Postal address
Faculty of Philosophy
Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15 "Tsar Osvoboditel" Blvd.
1504 Sofia
Bulgaria