График на учебните занятия и изпити

Обща информация


Разпис на занятията през зимния семестър 01.10.2020 г. - 22.01.2021 г

График на изпитна сесия зимен семестър 25.01.2021 г. - 19.02.2021 г.

Разпис на занятията през летен семестър 22.02.2021 г. - 11.06.2021 г.

График на изпитна сесия летен семестър 14.06.2021 г. - 09.07.2021 г.

График на поправителна сесия 16.08.2021 г. - 03.09.2021 г.

 

ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ: