Петя Любомирова Кабакчиева

Професор. Доктор по социология. 
​Социология на политиката;
Социология на неравенствата; Изследвания на комунизма; Изследвания на национализма.
кabakchieva@phls.uni-sofia.bg

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Petq_Kabakchieva.pdf

CV-en

CV