Майя Димитрова Грекова

Професор. Доктор на социологическите науки.
Социални и етнически общности; Малцинства; Градски изследвания.
grekova@phls.uni-sofia.bg

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Maya_Grekova.pdf

CV-bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/CURRICULUM_VITAE_MGrekova_2015_BG.pdf

CV-en

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/MajaGrekovaCV2016.pdf