Калоян Валентинов Харалампиев

Доцент. Доктор по статистика и демография, научна област „Статистика и демография”.
​Интереси в областта на статистиката, теория на вероятностите, статистически софтуер.
k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Kaloqn_Haralampiev.pdf

CV-bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/AVTOBIOGRAFIA%20Kaloyan%20Haralampiev.pdf

CV-en

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/enKaloqn2016.pdf