Милена Якимова Якимова

Доцент. Доктор на социологическите науки.
Колективни идентичности; Градски изследвания; Социална теория; Социална критика.
yakimova@phls.uni-sofia.bg

автобиография

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/cv_bg_Milena_Iakimova_2015.pdf

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Milena_Qkimova.pdf