Светла Маринова Маринова

Доцент. Доктор по социология.
История на социологията; Социология на неравенствата; Социология на пола.
svetlamm@phls.uni-sofia.bg

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Svetla_Marinova.pdf

CV-bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/CV%20BGMartinIvanov2016.pdf

CV-en

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/Svetla%20Marinova%20CV%20English%202016.pdf