Таня Бойчева Чавдарова

Професор. Доктор на социологическите науки.
​Ръководител на катедра "Социология"
Икономическа социология; Социология на пазарите; Социология на предприемачеството; Неформална икономика.

tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

СV-bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/TChavCVbg.pdf

CV-en

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/TanqChavdarova_cvEn.pdf

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Tanq_Chavdarova.pdf