Елена Стойкова Стойкова-Доганова

Главен асистент. Доктор по социология.
Социални изследвания на пола; Контент-анализ; Социология на образованието; Историческа социология; Качествени методи; Анализ на публични политики.
stojkovado@phls.uni-sofia.bg

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Elena_Stoykova.pdf

CV-en

CV