Петя Иванова Славова

Главен асистент. Доктор по социология.
Социология на професиите; Социология на труда; Качествени методи за анализ в социалните науки.
pslavova@phls.uni-sofia.bg

автобиография

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/Petq%20Slavova.pdf

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Petq_Slavova.pdf