Светла Чавдарова Стоева

Главен асистент. Доктор по социология.
Икономическа социология; Био земеделие; Неформална икономика; Малки и средни предприятия.
scstoeva@phls.uni-sofia.bg

автобиография

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/Svetla%20Stoeva.pdf

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Svetla_Stoeva.pdf

CV

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV-engl/S_Stoeva_ENG.pdf