Мила Петрова Минева

 Главен асистент. Доктор по социология
Историческа социология; Консумативна култура; Социология на културата
mmineva@phls.uni-sofia.bg

автобиография

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/Milla2016.pdf

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Mila_Mineva.pdf