Вероника Симеонова Димитрова

Главен асистент. Доктор по социология.
Градски изследвания; Историческа социология.
vdimitrova@phls.uni-sofia.bg

CV-bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/CURRICULUM_VITAE_Veronika2016.pdf

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Veronika_Dimitrova.pdf