Вероника Симеонова Димитрова

Главен асистент. Доктор по социология.
Градски изследвания; Историческа социология; Качествени методи; Социология на медицината и здравеопазването
vdimitrova@phls.uni-sofia.bg
veronika.s.dimitrova@gmail.com

дисциплини

Градски изследвания; Историческа социология;  Социология на медицината и здравеопазването

CV-en

CV