Момчил Емилов Христов

Главен асистент. Доктор по социология.
Социология на града; Историческа социология на социализма; Политическа социология; Социална теория; Съвременна философия.
mehristov@phls.uni-sofia.bg

CV-bg

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/CV_prepodavateli/MomchilHristov_BG2016.pdf

дисциплини

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/44/Uchebni%20disciplini/Momchil_Hristov.pdf