Георги Димитров

Проф. дсн

 

CV на проф. дсн Георги Димитров

Научни интереси: история и социология на социологията, социология на прехода, социология на евроинтеграцията; изследвания на социалните реформи, изследвания на образованието, изследванията на корупцията

Проф. Димитров е един от основателите на катедра „Европеистика“ в СУ, на катедра Социология в ЮЗУ, съосновател и председател на Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (1994-2000). Социолог, доктор на науките. С него ще имате удоволствието да се срещнете още в първия семестър на своето обучение - той ще ви запознае с „Генезис на европейската модерност“. Ръководител е на магистърската програма „Европеистика и социални науки“ към катедра „Европеистика“.

Два пъти е бил Фулбрайтов стипендиант - в Чикагския университет и в университета Дж. Уошингтън, Вашинггон. Специализирал е историческа социология, европейски изследвания и управление на висшето образование в Германия, Холандия, Ирландия и Белгия. Участвал е в над 30 изследователски проекта, в повечето от които като ръководител. Бил е член на редколегията на международното списание Journal of Social Science Education (2006-2014). Носител на националната награда „Питагор“ за социани и хуманитарни науки през 2014 г. Най-важни негови публикации са сборниците „Европейкси цивилизационен процес“, „Политики за наука в Софийски университет“, „Механизмът за сътрудничество и проверка – споделена политическа безотговорност“.

 

Електронен адрес: gd@sclg.uni-sofia.bg

 

  • Научни интереси: история и социология на социологията, социология на прехода, социология на евроинтеграцията; изследвания на социалните реформи, изследвания на образованието, изследванията на корупцията
  • Контакт: georgi@phls.uni-sofia.bg