Даниела Дечева

гл. ас. д-р

 

CV на гл. ас. д-р Даниела Дечева

Научни интереси: история и култура на немскоезичните страни, европейска културна история, междувоенен период ХХ в.

Гл. ас. д-р Даниела Дечева преподава немски език в катедра „Европеистика“ от 2003 г. Води курсовете „Терминология - немски език“, „Странознание (история и култура) на немскоезичните страни“ и „Европейска култура на ХХ в“. Специализирала е в Хамбург, Йена, Залцбург, Лихтенщайн. Участва в координирането на провеждането на задължителни стажове на студентите от специалността.

Електронен адрес:

daniela.decheva@gmail.com

dndecheva@phls.uni-sofia.bg