Даниела Дечева

Гл. ас. д-р

 

CV на гл. ас. д-р Даниела Дечева

Научни интереси: история и култура на немскоезичните страни, европейска културна история, междувоенен период ХХ в.

Гл. ас. д-р Даниела Дечева преподава в катедра „Европеистика“ от 2003 г. Води курсовете "Терминология - немски език" и "Странознание (история и култура) на немскоезичните страни". Изследователските й интереси са в областта на  литературата и културата на немскоезичните страни през 20 в. Специализирала е в Хамбург, Йена, Залцбург, Лихтенщайн. Координатор по програма "Еразъм +" за катедра Европеистика. Участва в координирането на провеждането на задължителни стажове на студентите от специалността.

Електронен адрес: daniela.decheva@gmail.com