Благовест Моллов

Доц. дфн

 

CV на доц. дфн Благовест Моллов

Изследователски интереси: аналитична философия; модална метафизикаи логика;  философия на езика; теория на аргументацията

Доц. дфн Благовест Моллов e доцент по английски език в катедра „Европеистика“, доктор на философските науки (логика). Завършил е англицистика и американистика, както и философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Лийдс и Оксфорд (FCO/Chevening scholar). Води курсове по английски език, странознание (История и институции на Обединеното кралство), философия на езика, работа с академичен текст. Автор е на книгите Континентална философия: (островно-)аналитична перспектива; Епистемология и еристика: Въведение в съвременната британска историография; Формални подходи към алетичната модалност; Лекции по философия на езика; и Possibilia.

Електронен адрес: bmollov@phls.uni-sofia.bg