Благовест Моллов

Проф. дфн

 

CV на доц. дфн Благовест Моллов

Изследователски интереси: аналитична философия; модална метафизика и логика; философия на езика; теория на аргументацията Благовест Моллов e професор по английски език в катедра „Европеистика“, доктор на философските науки (логика). Завършил е англицистика и американистика, както и философия в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е в Лийдс и Оксфорд (FCO/Chevening scholar). Води курсове по английски език, странознание (История и институции на Обединеното кралство), история на аналитичната философия, аналитична метафизика. Автор е на книгите Semanticizing. Studies in Analytic Meta-metaphysics (2018), The Histor(iograph)ical Turn of Analytic Philosophy (2016), Формални подходи към алетичната модалност (2013); Possibilia (2021).

Електронен адрес: bmollov@phls.uni-sofia.bg