Мирела Велева – Ефтимова

Доц. д-р

 

CV на доц. д-р Мирела Велева

Д-р Мирела Велкова Велева-Ефтимова е историк, доцент по история на европейската интеграция. В бакалавърската програма на катедра „Европеистика“ е титуляр на курсовете „История на Европа – XXв.“ и „История и теории на европейската интеграция“. Била е Жан Моне лектор по История на Източното разширяване на ЕС в периода 2012-1015. Специализирала е в Maastricht University (Холандия) и European University Institute (Италия).

Електронен адрес: mirellavel@yahoo.com