Мария Стойчева

Доц. д-р

 

CV на доц. д-р Мария Стойчева

Доц. д-р Мария Стойчева е титуляр на курсовете „Европейска културна идентичност“, „Социалнополитическа философия“ и други в специалност „Европеистика“. Била е заместник-декан на Философския факултет от 2008 до 2015 г. Ръководител е на магистърската програма „Европейски проекти“ към катедра „Европеистика“. Ръководител е на Жан Моне мрежа: ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ, КУЛТУРА, ОБМЕНИ И МНОГОЕЗИЧИЕ (https://jmonnetmst.wordpress.com/).

Електронен адрес:

maria.stoicheva@gmail.com

stojchevap@phls.uni-sofia.bg