Мария Стойчева

Проф. д-р

 

CV на проф. д-р Мария Стойчева

Проф. д-р Мария Стойчева е титуляр на курсовете „Европейска културна идентичност“, „Социалнополитическа философия“ и други в специалност „Европеистика“. Тя е заместник-декан на Философския факултет от 2008 до 2015 г. От 2015 г. е Функционален ректор докторантско училище и международна дейност на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ръководител е на магистърската програма „Европейски проекти“ към катедра „Европеистика“. От 2012 г. е Жан Моне Професор и ръководи международната Жан Моне Мрежа „Европейска идентичност, култура, обмени и многоезичие“. 

https://jmonnetmst.wordpress.com/

 

Електронен адрес:

stoicheva@vice-rector.uni-sofia.bg

stojchevap@phls.uni-sofia.bg