Радостина Захариева

Ас.

 

CV на ас. Радостина Захариева

Ас. Радостина Захариева е преподавател по френски език в катедра „Европеистика”. Води часове на бакалаврите, изучаващи френски като първи език. През третата им година на обучение ги запознава с терминологията на европейските институции.

В магистърската програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС” преподава курсовете „Терминология и аналитични умения – френски език”, „Публично говорене и модериране – френски език”. В магистърската програма „Европейска интеграция” е водила курса „Увод в европейската терминологията – френски език”.

Завършила е френска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Втората й специалност е румънска филология. Има и магистърска степен по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление в София и от Университета в Нант, Франция. Към момента е административен секретар на магистърска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС”, също и кредитен координатор по Еразъм към специалност „Европеистика”.

Електронен адрес: rzaharieva@hotmail.com