Николина Цветкова

Гл. ас. д-р

 

CV на гл. ас. д-р Николина Цветкова

Гл. ас. д-р Николина Цветкова е дългогодишен преподавател по английски език, обучител на учители и автор на редица учебници и помагала за изучаване на английски език. В катедра „Европеистика“ преподава специализиран английски език, проектна терминология и междукултурни взаимодействия. Администрира магистърска програма „Европейски проекти“.

Научните й интереси са предимно в полето на междукултурното учене и изграждането на междукултурна комуникативна компетентност, теория и практика на подхода CLIL, електронно и дистанционно обучение, методика на езиковото обучение по европейски аспекти на средното образование.

Електронен адрес:

ntsvetkova@phls.uni-sofia.bg

ntsvetkova2001@yahoo.com