Вихър Георгиев

Гл. ас. д-р

 

 

CV на гл. ас. д-р Вихър Георгиев

Гл. ас. д-р. Вихър Георгиев е юрист, преподавател по „Политики на ЕС – практикум“, „Политики в правосъдието и вътрешните работи“ и „Прилагане правото на ЕС“. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема „Процедури за осъществяване на изпълнителните правомощия на Европейската комисия“. Специализирал е история на европейската интеграция в Палацки университет, Чешка република. Има над 20 публикации относно институционалния механизъм на ЕС, имиграционната политика и политиката за сигурност на границите на ЕС. Преподава и в Института за публична администрация – София и Дипломатическия институт към МВнР. Към момента, освен академичен преподавател, той е и ръководител на проекти и консултант в областта на административната реформа и управлението на средствата от ЕС. Работил е по проекти на Европейската комисия, Европейския парламент, Администрацията на Министерски съвет, Сметната плата, НОИ, НЗОК, НСИ, ИА „ГИТ“, общини. Член е на Европейската университетска асоциация за европейски изследвания (UACES) и е референт за списанията Journal of European Public Policy и European Security.

Електронен адрес: vihar.georgiev@gmail.com