Мариана Карагьозова

Проф. д-р

 

CV на проф. д-р Мариана Карагьозова – Финкова

Проф. д-р Мариана Финкова – Карагьозова в рамките на специалност „Европеистика“ е титуляр на курсовете „Европейски конституционализъм“, „Конституционно правосъдие в ЕС”. Член е на Правния съвет на Президента на Републиката (2012- ). Специализирала е в Лайден (Холандия), Филаделфия (САЩ) - курсове по американско конституционно право, Маастрихт (Холандия) - специализация по „Право на ЕС“, Флоренция (Италия), Великобритания - програма по „Право на ЕС“, Будапеща, Прага, Москва. Автор е на редица публикации в български и чуждестранни научни списания. От 2015 г. е съдия в Конституционния съд на Република България.

Електронен адрес: marf@mail.orbitel.bg