Благой Видин

Проф. д-р

Благой Никитов Видин

Проф. д-р Благой Видин е професор по Международно публично право. Завършил Юридически факултет на МДУ "М.В.Ломоносов" през 1981 г. От 1999 до 2008 г. е Ръководител на катедра по Международно право и международни отношения в Юридически факултет на Софийски университет. В специалност „Европеистика“ той води курсовете „Международно публично право“, както и „Дипломатическо и консулско право“. Проф. д-р Благой Видин е член на Правния съвет на Президента на Републиката (2012-2017). Член е и на Комисията по предоставяне на убежище. Към момента той е и ръководител на Департамента по право в Нов български университет.

Електронен адрес: bnvidin@yahoo.com