Държавен изпит

Зимна държавна сесия:

  • 26.01.2015 г. от 09:30 ч. в з.305 (4 бл. на кампус "Изток"): писмен държавен изпит
  • 02.02.2015 г. от 09:00 ч. в з.305 (4 бл. на кампус "Изток"): устен държавен изпит
  • Конспект

Архив:

  • Теми за писмен държавен изпит, лятна сесия 2014