Отчислени с право на защита

Отчислени с право на защита докторанти към катедра "Реторика"

Докторант Иво Данчов Иванов

Форма на обучение: задочна форма

Шифър и наименование на научната специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика)

Тема на докторантурата: ”Същност и развитие на тоталитарната реторика през първата половина на ХХ век”

Научен ръководител: проф. дфн Величко Руменчев

Докторант Евгени Йовчев Митев 

Форма на обучение: Редовна държавна поръчка

Шифър и наименование на научната специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторически аспекти на рекламата и връзките с обществеността)

Тема на докторантурата: ”Реторически проблеми на рекламата и връзките с обществеността”

Научен ръководител: проф. д-р. Йордан Ведър

Докторант Цветанка Стоянова Райчева

Форма на обучение: Редовна държавна поръчка

Шифър и наименование на научната специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторика и медии) 

Тема на докторантурата: „Аргументативни   функции на реторическата стилистика”

Научен ръководител: доц. д-р Донка Александрова / проф. д-р. Йордан Ведър

Александър Григоров Ангелов

Форма на обучение: задочна форма

Шифър и наименование на научната специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Политическа реторика)  

Тема на докторантурата: Политическото говорене по време на избори

Научен ръководител: доц. д-р Лилия Методиева

Докторант Христо Господинов Йорданов

Форма на обучение: Редовна държавна поръчка

Шифър и наименование на научната специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Реторическа аргументация)

Тема на докторантурата: “Аргументация в политическата реторика в България (1997-2007)“

Научен ръководител: проф. дфн. Донка Александрова

Докторант Валентин Василев Велинов

Форма на обучение: Редовна държавна поръчка

Шифър и наименование на научната специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Политическа реторика)

Тема на докторантурата: ”Междукултурни различия и политическа аргументация”

Научен ръководител: доц. д-р Лилия Методиева

Форма на докторантурата: Редовна държавна поръчка

Докторант Албена Милчова Николова

Форма на обучение: Редовна държавна поръчка 

Шифър и наименование на научната специалност: 05.01.13 Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Съдебна реторика)  

Тема на докторантурата: Съдебната реч в гражданския процес

Научен ръководител:  Проф. дфн Величко Руменчев

 

Докторант Георги Николов Налбантов

Реториката в публичната комуникация

Тема на докторантурата: „Медийната реторика на Луис Инасио Лула да Силва"

Научен ръководител: Проф. дфн Иванка Мавродиева

Вътрешна защита на 25 януари 2017 г.

 

Докторант Десислава Иванова Малинова

Невербална комуникация в реториката

Тема на докторантурата: "Ролята на невербалната комуникация в процеса на преговори“

Научен ръководител:  Проф. дфн Величко Руменчев

Вътрешна защита на 17 януари 2017 г.

 

Докторант Ивайло Иванов Карагеоргиев

Невербална комуникация в реториката

Тема на докторантурата: "Аргументативен ефект на невербалното поведение“

Научен ръководител:  Проф. дфн Величко Руменчев

Вътрешна защита на 27 януари 2017 г.

 

Докторант Метин Мустафов Ибрямов

Съдебна реторика

Тема на докторантурата: „Реторическа аргументация в наказателния процес“

Научен ръководител:  Проф. дфн Величко Руменчев

Вътрешна защита на 27 януари 2017 г.

 

Докторант Силва Пламенова Димитрова

Реторика във виртуалната среда

Тема на докторантурата: „Виртуалната визуална реторика в социалните медии (TED.com)”

Научен ръководител: Проф. дфн Иванка Мавродиева

Публична защита на 25 януари 2017 г.

 

Докторант Нина Миткова Ралева

Невербална комуникация в реториката

Тема на докторантурата:„Невербалното на реторическата аргументация в спорта“

Научен ръководител:  Проф. дфн Величко Руменчев

Отчислена с право на защита

 

Докторант Тодор Владимиров Кръстев

Невербална комуникация в реториката

Тема на докторантурата: „Междукултурни различия в невербалното при дипломатическата и търговската комуникация между Франция и Япония през епохата Мейджи“

Научен ръководител:  Проф. дфн Величко Руменчев

Отчислен с право на защита