История на философията

Адрес

бул. "Цар Освободител" № 15
Южно крило, етаж 3,
кабинети 54 и 62
София 1504

Подходящ транспорт

  • метро (метростанция СУ "Св. Климент Охридски")
  • автобуси №№ 9, 280, 306
  • тролейбуси №№ 1, 2, 4, 11

Телефони

+359 2 9308 414

+359 2 9308 245

Секретари

Алена Македонска
makedonska@phls.uni-sofia.bg

Росинка Тодорова
rtodorova@phls.uni-sofia.bg

Катедрен имейл

philos_h@phls.uni-sofia.bg