Социална, трудова и педагогическа психология

Адрес

бул. "Цар Освободител" № 15
Южно крило, етаж 3,
кабинет 60
София 1504

Подходящ транспорт

  • метро (метростанция СУ "Св. Климент Охридски")
  • автобуси №№ 9, 280, 306
  • тролейбуси №№ 1, 2, 4, 11

Телефон

+359 2 9308 476

Секретар

Захаринка Маринова
zmarinova@phls.uni-sofia.bg

Катедрен имейл

psychology_e@phls.uni-sofia.bg