Представяне на собствено изследване

Обща информация


Групови проекти

Представяне на конференция

McGee, S. (2010). Key research and study skills in psychology. Los Angeles: SAGE.

ПРЕДСТАВЯНЕ С ПОСТЕР

Най-вероятно първите ви представяния ще са с постери. Академичните постери са често срещан начин за представяне на резултатите. Най-често срещаната грешка, която студентите правят, е да закачат разпечатания си доклад на стената: страници и страници с текст с големина 12 пункта, залепени на по-голям картон – това не е постер. Четенето на един постер не трябва да отнема две-три минути, че и повече, а десетки секунди (Malmfors, Garnsworthy & Grossman, 2003). Добрият постер е с голям шрифт, ясни изображения и много малко текст. Това е постер – зрително изображение, така че трябва да го имате предвид. Това не е лабораторен доклад или министатия. Той трябва да улавя вниманието, да събужда интерес и да насърчава дискусия и въпроси.

Придържайте се към професионалните стандарти: не бива да има украшения, прекалено използване на цветове или картинки, които не добавят нищо към информацията, а създават излишна претрупаност; вие рекламирате научно изследване, а не парти. Не бива да има неща, които се подават извън постера или стърчат напред – това е постер, а не колаж.

Има различни начини да се направи постер, така че могат да се дадат само някои най-общи насоки и общ пример. Освен ако не е изрично посочено, обикновено в постера не се включва резюме и със сигурност не се включва дълъг литературен обзор или детайлни методи и дискусии. Вместо тях може да формулирате целите и обосновката на изследването. Методите и процедурите ще са включени много накратко – само ключова информация. Резултатите ще са представени много лаконично и ще са допълнени с една или малко на брой графики и/или таблици. Обсъждането също ще е много кратко и е вероятно заключението ви да е сведено до едно изречение.

Как постигате това? Използвате само подточки (bullet points). Те ще са кратки, само с няколко думи, а не дълги изречения. Защо? Постерите трябва да могат да се четат много бързо, тъй като в една и съща сесия на конференция вероятно ще има много постери (потенциално стотици, ако е голяма). Никой няма да си направи труда да се задържа повече от няколко секунди, за да прочете постера ви, ако види, че е претрупан с текст. Същото важи, ако шрифтът е прекалено малък: трябва да е минимум 24 пункта. Човек, който иска да прочете постера ви, обикновено ще го прави от 30 до 90-100 см разстояние. Може да има няколко души, събрани пред постера едновременно и ако трябва да си залепят лицата за него, за да четат дребния шрифт, няма да го направят – ще преминат към следващия.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:

 • Следвайте стриктно насоките, които са ви дадени за конкретния постер, който представяте.
 • Помнете, че постерът ви трябва да е зрително привлекателен.
 • Не включвайте украшения само заради украшенията.
 • Като фон може да имате много бледа и ненатрапваща се фотография или образ.
 • Не пишете дълги изречения или параграфи.
 • Използвайте само подточки (bullet points)
 • Използвайте поне 24-пунктов шрифт
 • Използвайте нормален шрифт – никакви причудливи и ексцентрични шрифтове.
 • Използвайте разрядка от ред и половина.
 • Избягвайте да използвате червени и зелени линии в графиките, тъй като далтонистите не могат да ги разграничават.
 • Избягвайте бледите шрифтове, тъй като не са лесно видими на ярка светлина.
 • Избягвайте печатането на постера на гланцирана хартия, тъй като това затруднява четенето на ярка светлина (използвайте матово, а не гланцово покритие).
 • Бъдете лаконични.

Защо добрият постер съдържа минимум текст? Помислете за филмовите афиши. Каква е целта им? Помислете за рекламите по спирките. Каква е целта им? Вашият постер е реклама на вашата работа, а не пълно житие и битие. Искате хората да спрат и да го погледнат внимателно, за да ви зададат въпроси. Важна част от представянето на вашия постер е как ще говорите за него пред интересуващите се читатели. Трябва да останете до постера си по време на сесията; не се отклонявайте, за да разглеждате чуждите. Трябва да имате и купче с копия в размер A4 на вашия постер, така че хората да могат да си вземат, ако пожелаят. Защо? На някои конференции постерите се излагат предната вечер преди действителната постерна сесия и могат да останат там ден или два, или през цялата продължителност на конференцията. Очевидно е, че не можете да седите неотлъчно до постера в продължение на дни – трябва да сте там само през определения период. Ако сте оставили наблизо купчинка с версията на постера си във формат A4, хората могат да си вземат и да се свържат с вас по-късно, ако имат някакви въпроси или коментари. Трябва да обръщате внимание и кога трябва да свалите постера си. Ако го оставите след времето, когато трябва да се свали, ще бъде изхвърлен. Пари, прахосани на вятъра, а персоналът по сигурността по летищата ще се чуди защо пренасяте огромен, приличащ на базука предмет, без в него да има постер на връщане.

Независимо от конкретните инструкции, под заглавието винаги ще трябва да включите името си, а ако сте студент – името на научния си ръководител и на всеки друг, който директно е подпомагал работата ви. За разлика от груповите проекти обаче вашето име ще е на първо място, тъй като това е ваша работа. Ще трябва да посочите катедрата и университета, както и имейл адреса си. Ще включите и официалното лого на университета си от едната страна на заглавието, и логото на катедрата (ако тя има) от другата страна. Ако постерът ви е само с учебна вътрешноуниверситетска цел или като курсов проект, не е нужно да включвате лого и имейл адреси, както и детайли за катедрата и университета. Ще трябва обаче да включите името на научния си ръководител. Има множество различни типове оформления в зависимост от конкретните насоки, които са ви дадени, но общ пример е следният (както виждате, има много малко текст).

Заглавието ще е в нормален шрифт, около 32 пункта, имената и адресът – 20 пункта, а текстът на постера – поне 24 пункта. Този дизайн е подходящ за постер, който ще е в пейзажен формат и не по-голям от размер A1. Ако сe иска ориентация портрет, ще трябва да използвате само две колони. Някои конференции изискват постерът ви да е с размер A0 и в тези случаи ще включите малко повече информация, за предпочитане кратки подточки (bullet points) и релевантни изображения. Този размер не е извинение да се залепят страниците от писмения доклад.

Размер на хартията
Брой страници A4
A3
2
A2
4
A1
8
A0
16

Професионалното отпечатване на хартия с размер A1 или A0 може да е много скъпо, особено когато си дадете сметка, че това е нещо, което ще използвате само веднъж – не може да ходите с един и същ постер на различни конференции. Ако става дума за действителна научна конференция, може да се опитате да го отпечатате професионално, но това не е необходимо, ако става дума за учебна сесия в университета. Можете да направите постера си от поредица от страници A4, които да ламинирате и след това да обедините в правилната последователност, за да стане единен постер с нужния размер и форма (например пейзажен формат размер A1). Ако ще го печатате, трябва да го проектирате като един-единствен слайд на PowerPoint и след това да определите страницата с желания размер. Ако ще се печата професионално, отбележете версията на PowerPoint, която сте използвали, и дали сте го правили на Mac или на PC – печатарите имат нужда от тази информация: ако има и малка разлика в техните настройки и тези на вашия компютър, това може да промени детайлите достатъчно, за да се окажете с разпечатка, която е твърде малка или голяма, или с разместени графики, или голяма бяла линия върху страницата.

Проектирането на постера е само първата стъпка в представянето му на конференция. Не стойте просто до постера си, усмихвайки се или изглеждайки твърде отегчени. Там сте, за да говорите с интересуващите се от вашата работа и да осигурявате допълнителната информация, която не е включена в постера ви. Това означава, че трябва да сте много добре запознати със съдържанието на постера и на изследването, и да можете да говорите ясно и уверено, когато ви попитат. Трябва да сте любезни и дипломатични. Помнете, че сте там като представители на вашия университет и се дръжте подобаващо. Не изпадайте обаче в паника. Там сте, за да говорите само за изследването, което сте провели, и ако сте студент, от вас няма да се очаква да знаете абсолютно всичко, което е било направено във вашата област. 

ГРУПОВИ ПРОЕКТИ И ПРЕДСТАВЯНЕ

Ако групово трябва да проведете изследване и след това да напишете общ доклад, има някои въпроси, които трябва да обмислите. Физическата структура на доклада вероятно ще остане същата като на индивидуалния доклад, въпреки че той може би ще е много по-дълъг. Ще са необходими редовни срещи на екипа и е важно ако някой член не изпълнява своята част от работата, да говорите с преподавателя, който супервизира упражнението. Когато докладът е групов, всеки член ще получи една и съща оценка. Не си струва някой, който не работи, да проваля усилията на всички останали в групата.

Ето някои предложения за подхождането към писането на групов доклад:

 • Разпределете част от доклада на всеки член на екипа, така че всеки да има какво да прави (това включва библиографската справка и форматирането).
 • Тъй като въведението и частта с обсъждането на резултатите са много дълги, можете да ги разделите на секции.
 • Преценете броя думи, които ще са необходими за всяка секция, така че всяка тема или секция да получат равно внимание.
 • Всеки човек трябва да подготви библиографската справка за своята секция (да я оформи както трябва), така че този, който отговаря за форматирането на окончателната библиографска справка, да може да се ориентира и да разполага с цялата информация.
 • След като всеки е написал своята част, те трябва да се обединят по начин, който прави доклада единен – все едно е написан от един-единствен автор.
 • Препоръчително е всеки да го прочете като коректура.
 • Всеки член на екипа трябва да е готов и да е свободен да посочва всичко, което му се струва некоректно, липсващо, прекомерно, зле структурирано, зле написано или форматирано.
 • Групата трябва да осмисли, да обедини и да въведе предложените корекции.
 • Индивидуалното его трябва да бъде оставено настрана (по-лесно е да се каже, отколкото да се направи) и групата трябва да постигне съгласие по всички промени и корекции в доклада.
 • Когато отбелязвате имената на членовете на екипа на титулната страница, ги подредете по азбучен ред по фамилни имена.

Представянето на груповия доклад може да стане по различни начини и кой ще изберете, зависи от поставените изисквания: чрез постер (вж. по-горе), един член на групата представя доклада официално, групата изнася кратко изложение или изнася цяла лекция. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ

Освен постери, може да се наложи да представяте работата си на конференция: да изнесете кратко изложение, често не повече от 15–20 минути, а и пълна презентация, т.е. официална лекция върху работата си. Има краен срок, до който трябва да кандидатствате пред организаторите на конференцията, за да бъдете разглеждани като потенциален участник. Ако кандидатствате за представяне с постер или кратко изложение, често ще искат да осигурите предварително резюме, заглавие и автори. Понякога организаторите искат да се представи минидоклад, в който да дадете силно съкратен вариант на доклада си на една-единствена страница A4, или може би до 1500 думи на дължина (приблизително 3 страници). Това означава, че трябва да сте завършили изследването и да сте го написали месеци преди датата за представяне – нещо, което студентите често не осъзнават. Конференцията може да е през април, но резюмето и министатията трябва да са били представени предишния ноември. След като организаторите прегледат представените документи, ще вземат решение кои презентации най-добре съответстват на темата на научното събитие и ще ви уведомят дали сте избрани да представите постер, кратко изложение или пълна лекция, или пък кандидатурата ви е била отхвърлена. Конференциите са скъпо занятие: трябва да платите регистрационна такса, транспортни разходи и настаняване и храна, но ако сте поканен оратор (изнасяте цялостна лекция), е възможно да ви платят всички разходи.

Облеклото за такива събития не е нужно да е изключително официално, но пък трябва да сте спретнати и чисти, и не твърде всекидневни: никакви дънки (освен черни) или тениски и пуловери с апликации или лога по тях, никакви големи вериги или колани с огромни токи и прекомерни бижута, никакви гуменки, къси панталони, джапанки, миниполи, дълбоки деколтета или голи гърбове. Внимавайте и с парфюмите и дезодорантите: не искате да задушите хората и да ги отблъснете от вас и от вашия постер. Определено не желаете да ви запомнят като човека, който е изглеждал така, сякаш отива на плаж, футболен мач или нощен клуб, който е ухаел като парфюмерия или е демонстрирал твърде много плът и долното си бельо – искате да ви запомнят с работата ви и с личността ви.

Ще ви дадат определено време в сесията, която най-вероятно ще съдържа още три, четири или пет други презентации. Ще има председател, който ще представя ораторите и ще следи за времето. Често има светлинна система: когато пред вас светне оранжева лампа, знаете, че имате още 5 минути, а когато светне червена лампа, трябва да приключите, защото времето ви е изтекло. Друг път няма светлини, а председателят вдига карта, която би трябвало да можете да видите с ъгълчето на окото, докато фокусирате вниманието си върху изложението и аудиторията пред вас. Ако надскочите времето си, няма да има възможност за въпроси и отговори, а може да забавите и останалата част от сесията, на което не се гледа с добро око.

Структурата следва обичайната последователност на научния доклад, но най-важната част от представянето ви са резултатите, обсъждането и заключенията. Трябва да имате и кратко въведение: как и защо сте провели изследването, но без да се впускате в големи подробности. Някои насоки:

 • Не повече от един слайд на минута говорене (а вероятно и по-малко).
 • Говорете бавно и ясно.
 • Осъществявайте зрителен контакт с аудиторията.
 • Не четете от подготвения текст.
 • Не претоварвайте слайдовете си с текст (използвайте кратки подзаглавия (bullet points).
 • Репетирайте изложението си предварително, така че слайдовете ви да ви служат като подсещане.
 • Уверете се, че имате разпечатка на слайдовете пред себе си, в случай че проекторната система се развали.
 • Не се свенете да показвате ентусиазма си.
 • Ако обикновено използвате ръцете си, за да наблягате на дадени пунктове от представянето, не се опитвайте да ги криете зад катедрата – бъдете себе си.
 • Не използвайте жаргон.
 • Не използвайте дразнещи и повтарящи се фрази – езикови паразити, като „знаете“, „нали разбирате“, „в това изследване“, „съответните“, „а именно“, „значи“ и т.н.
 • Не задавайте никакви въпроси на аудиторията и не им давайте задачи за изпълнение.
 • Опитайте се да направите изложението си достъпно за максимално широка аудитория, като избягвате прекалено техническия език (можете да го оставите в слайдовете) или като приемате, че всеки знае какви съкращения използвате.