Политология

Адрес

бул. "Цариградско шосе" № 125
блок 4, етаж 3,
кабинет 302
София 1113

4 блок
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Картографски данниКартографски данни ©2013 Google
Картографски данни
Картографски данни ©2013 Google
Картографски данни ©2013 Google
 
 
 
 
Карта
Сателит

Подходящ транспорт

  • автобус № 280
  • тролейбуси №№ 4, 5, 11

Телефони

+359 2 800 51 11/ в. 276
+359 2 870 11 93 (факс)

Секретар

Бека Натан
natan@phls.uni-sofia.bg

Катедрен имейл

p_science@phls.uni-sofia.bg