История и теория на културата

Адрес

бул. "Цариградско шосе" № 125
блок 1, етаж 4, кабинет 404
София 1113

Подходящ транспорт

  • автобус № 280
  • тролейбуси №№ 4, 5, 11

Телефон

+359 2 800 51 11 / в. 401

Секретар

Ваня Еленкова
elenkova@phls.uni-sofia.bg

Катедрен имейл

h_culture@phls.uni-sofia.bg