Текущи програми и изпити

ЗИМЕН семестър   ЛЕТЕН семестър    сесии
продължителност: 
 
 

продължителност: 
 

 

зимна: 

лятна: 

поправителна::
21.08.2017 - 08.09.2017

1 курс
  » Програма на занятията 

2 курс
   » Програма на занятията

3 курс
   » Програма на занятията

4 курс
   » Програма на занятията

 

1 курс
» Програма на занятията

2 курс
» Програма на занятията

3 курс
» Програма на занятията

4 курс
» Програма на занятията
   

 

1 курс

»График на изпитите от септемврийска сесия 

2 курс

» График на изпитите от септемврийска сесия

3 курс

» График на изпитите от
септемврийска сесия

 

4 курс

» График на изпитите от
септемврийска сесия