Текущи програми и изпити

ЗИМЕН семестър   ЛЕТЕН семестър    сесии
продължителност: 3.10.2016 -  20.01.2017
 
 

продължителност: 
20.02.2017 - 9.06.2017

 

редовна: 
зимна: 23.01.2017 - 17.02.2017

лятна: 12.06.2017 - 07.07.2017

поправителна:
21.08.2017 - 08.09.2017

1 курс
  » Програма на занятията 

2 курс
   » Програма на занятията

3 курс
   » Програма на занятията

4 курс
   » Програма на занятията

 

1 курс
» Програма на занятията

2 курс
» Програма на занятията

3 курс
» Програма на занятията

4 курс
» Програма на занятията
   

 

1 курс

»График на изпитите от януарската сесия 

2 курс

» График на изпитите от януарската сесия

3 курс

»График на изпитите от януарската сесия
 

4 курс

»График на изпитите от януарската сесия