Текущи програми и изпити

ЗИМЕН семестър   ЛЕТЕН семестър    сесии

Семестърът е от 02.10.2017 г. до 19.01.2018 г.
Свободни от учебни занятия дни:
Патронен празник (25.11.2017 г.);
Студентски празник (08.12.2017 г.);

Коледни и Новогодишни празници (24.12.2017 - 02.01.2018 г.).

 

Семестърът е от 19.02. 2018 г. до 08.06. 2018 г.
Свободни от учебни занятия дни:
Великденски празници (от 05.04. 2018 г. до 10.04. 2018 г.)
24.05.2018 г. - Ден на българската просвета и славянската писменост

 

Зимната сесия е от 22.01.2018 г. - 16.02.2018 г.

Лятната сесия е от 11.06.2018 г. до 06.07. 2018 г.

Поправителната сесия е от:
20.08.2018  г. - 07.09.2018 г.

1 курс
Програма на занятията 

2 курс
Програма на занятията

3 курс
    Програма на занятията

4 курс
Програма на занятията

 

1 курс
» Програма на занятията

2 курс
» Програма на занятията

3 курс
» Програма на занятията

4 курс
» Програма на занятията
   

 

1 курс

» График на изпитите от септемврийска сесия 

2 курс

» График на изпитите от септемврийска сесия

3 курс

» График на изпитите от
септемврийска сесия

 

4 курс

» График на изпитите от
септемврийска сесия