Текущи програми и изпити

ЗИМЕН семестър   ЛЕТЕН семестър    сесии

Семестърът е от 01.10.2018 г. до 18.01.2019 г.
Свободни от учебни занятия дни:
Патронен празник (25.11.2018 г.);
Студентски празник (08.12.2018 г.);

Коледни и Новогодишни празници (24.12.2018 - 02.01.2019 г.).

 

Семестърът е от 18.02. 2019 г. до 07.06. 2019 г.
Свободни от учебни занятия дни:
Великденски празници (от 25.04. 2019 г. до 30.04. 2019 г.)
Ден на българската просвета и славянската писменост (24.05.2019 г.)

 

Зимната сесия е от 21.01.2019 г. - 15.02.2019 г.

Лятната сесия е от 10.06.2019 г. до 05.07. 2019 г.

Поправителната сесия е от:
19.08.2019  г. - 05.09.2019 г.

1 курс
Програма на занятията 

2 курс
Програма на занятията

3 курс
    Програма на занятията

4 курс
Програма на занятията

 

1 курс
» Програма на занятията

2 курс
» Програма на занятията

3 курс
» Програма на занятията

4 курс
» Програма на занятията
   

 

1 курс

» График на изпитите от юнска сесия 

2 курс

» График на изпитите от юнска сесия

3 курс

» График на изпитите от
юнска сесия

 

4 курс

» График на изпитите от
юнска сесия