Завършване на ОКС бакалавър

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ   ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

»информация за провеждане на държавен изпит

»задължителна литература

»изисквания разработване на казус

»молба образец

 

»информация за провеждане на защита на дипломна работа

»критерии разработване на дипломна работа

»молба рецензент

»молба образец

»Декларация

 


Държавен изпит - 26 юни 2017 г. от 9,00 ч. в ауд. 408. Комисия: Председател: доц. д.с.н. Милена Якимова  Членове: доц. д-р Калоян Харалампиев и гл. ас. д-р Петя Славова
Защита на дипломни работи - 3 юли 2017 г. от 9,30 ч. в ауд. 408. Комисия: Председател: проф. д.с.н. Майя Грекова Членове: доц. д-р Светла Маринова, ас. д-р Мила Минева
Молби за явяване на : държавен изпит и защита на дипломна работа се подават в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева (4 блок, 2 етаж, 237 каб.) - до 21 юни 2017 г. (включително). 

 Молби за определяне на рецензент на дипломна работа се подават по имейла на инсп. С. Тилкиджиева (snezha.t@gmail.com)  до 5 юни 2017 г.

 До 16 юни 2017 г. студентите депозират 1 екземпляр от дипломната си  работа в    канцеларията на специалност "Социология (402 каб.) - при инсп. С. Тилкиджиева. При предаването студентите попълват декларация за авторство по образец.

Студентите представят в електронен формат и "Резюме" на дипломната работа (в обем 1 страница), което заедно с темата и научния ръководител се публикува на сайта на специалността. Резюметата се изпращат на инсп. С. Тилкиджиева (snezha.t@gmail.com).

Документи за изготвяне на диплома за промоцията.

Подават се в сектор „Студенти“ при инсп. Р. Тончева, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2) от 5 до 10 юли 2017 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Тел. 02 800 51 11, в. 270.

Необходимо е да се представят:

  • Бележки от 3 библиотеки, с които се удостоверява, че студентът не дължи книги, с дати не по-рано от 3 юли 2017 г.

​Библиотеката по Социални науки, бл. ІІ, Кампус "Изток";
Библиотеката по Философия, Ректорат, южно крило, подземен етаж;
Библиотека по Педагогика, Ректорат, южно крило, 3 етаж, каб. 62.

  • 1 бр. нова снимка паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента.
  • ​Студентска книжка. 
Молби за одобрение на ТЕМА и НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ се подават до 15 ноември всяка учебна година.  Молбата трябва да е подписана от научния ръководител на дипломанта, с което последният удостоверява, че темата и анотациите са съгласувани с него. Сканираната молба и анотацията (в размер до 1 стр.) се изпращат по имейла на инсп. С. Тилкиджиева - snezha.t@gmail.com. Ако някой няма възможност да сканира документите ги депозира в каб. 402.