Библиотекознание, научна информация и културна политика

Адрес

бул. "Цариградско шосе" № 125
блок 1, етаж 4, кабинет 413
София 1113

Подходящ транспорт

  • автобус № 280
  • тролейбуси №№ 4, 5, 11

Телефон

+359 2 870 42 36

Секретар

Мария Богданова
bogdanova@phls.uni-sofia.bg

Катедрен имейл

bin@phls.uni-sofia.bg