Реторика

Адрес

бул. "Цариградско шосе" № 125
блок 4, етаж 1
София 1113

Подходящ транспорт

  • автобус № 280
  • тролейбуси №№ 4, 5, 11

Секретар

Весела Кибарова
vkibarova@phls.uni-sofia.bg

Катедрен имейл

rhetoric@phls.uni-sofia.bg