Бизнес психология и мениджърско развитие

Обща информация


Програмата е предназначена за мениджъри, предприемачи и собственици на малък и среден бизнес и има за цел да ги подпомогне в процеса на управление като постави акцент върху социално-психологическите процеси в организацията. Тя е насочена към развитието на мениджърските им компетентности и лидерските им умения и акцентира върху ред проблеми в съвременните организации, които изискват бърза и адекватна намеса от страна на мениджърите и собствениците. В програмата се застъпват основните проблемни области в трудовата и организационната психология, пречупени през призмата на практическия опит, като се цели да се усвоят конкретни методи и техники, които да са от полза в процеса на управление и да допринесат за мениджърското израстване и развитие в бизнеса и кариерата.

Ръководител на програмата: проф. д.пс.н Снежана Илиева

Съдържание

  1. Кроскултурни измерения на бизнеса и организационно развитие
  2. Комуникация и взаимодействие с външната среда (бизнес партньори, клиенти и конкуренти)
  3. Бизнес-преговори и разрешаване на конфликти
  4. Предприемачество и иновации в бизнеса
  5. Мениджърски компетентности и лидерски умения
  6. Бизнес етикет и управление на впечатленията
  7. Мотивиране на персонала и управление на изпълнението
  8. Бизнес коучинг и развитие на мениджърския талант
  9. Групова ефективност и управление на екипи

 

Съдържанието на курсовете се базира на досегашния опит на екипа на програмата в посочените области. Организацията и провеждането на програма за продължаващо обучение по „Бизнес психология и мениджърско развитие“ се осъществява от инспектора по Продължаващо обучение в съответствие с проявения интерес и формиране на група обучаеми.