Хонорувани преподаватели

Хонорувани преподаватели към катедра "Реторика" и магистърска програма "Реторика"

Content

Донка Александрова

история на реториката, аргументация